Behöver ni kompetens inom religion, migration och kulturmöten?

Religionsvetarna arrangerar utbildningar och föreläsningar utifrån dina behov och intressen. Kanske är du intresserad av att veta mer om exempelvis:

symbol_färg_halv_rosa

Kulturmöten utifrån vardagliga problem

symbol_färg_halv_rosa Klansamhällets möte med statssamhället

symbol_färg_halv_rosa Sociala och politiska förhållanden i de länder många migranter kommer ifrån: Afghanistan, Eritrea, Somalia, Syrien och Irak

symbol_färg_halv_rosa Hedersrelaterat våld och förtryck

symbol_färg_halv_rosa

Att möta nyanlända HBTQ-personer

symbol_färg_halv_rosa Islam utifrån grundläggande tolkningar och traditioner

symbol_färg_halv_rosa Religion som diskrimineringsgrund: i vilken mån det är möjligt att ge utrymme för religiösa/kulturella preferenser

symbol_färg_halv_rosa Våldsbejakande extremism och radikalisering

Vi har ett brett utbildningsmaterial, se våra foldrar för mer information: migration & kulturmöten eller våldsbejakande extremism.


Våra utbildningar innehåller vanligen föreläsningar som varvas med diskussionsfrågor och workshops, och vi arbetar utifrån principen att på ett pedagogiskt sätt kombinera teori och praktik. Vi utgår alltid ifrån aktuell forskning, är religiöst och partipolitiskt obundna, och våra utbildningar kräver inga särskilda förkunskaper.

Syftet är att ge större kunskap i frågor som rör religion, samhälle och kulturmöten såväl som vägledning i hur denna kunskap praktiskt och konkret kan tillämpas. Samtliga föreläsare har utbildning i religionsbeteendevetenskap med ett tvärvetenskapligt perspektiv baserat på diverse samhällsvetenskapliga discipliner, har en gedigen ämneskunskap, samt många års erfarenhet av att föreläsa. Kontakta oss för att få mer information, göra en beställning eller boka in ett möte.

 

“Religionsvetarna har en förmåga att förmedla mycket svåra kunskaper på ett lättförståeligt sätt. De inbjuder deltagarna i samtal och ger respons på frågor på ett mycket intresserat och respektfullt sätt.”  Annette Nyman, Integrationsstrateg, Uddevalla kommun


  • Om oss

    Religionsvetarna består av fem personer varav fyra föreläsare… Läs mer

Religionsvetarna

Comments are closed.