Migration & Kulturmöten

relvetjim_falk-hel


 “För första gången på tre decennier toppas listan på viktigaste samhällsfrågor och samhällsproblem inte av välfärds och sysselsättningsfrågor utan av immigrationsfrågor.”  (Källa: SOM-institutet)

Många av de migranter som nu kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klan-, släkt-, och religionstillhörighet intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner? Våra utbildningar ger kompetens och färdigheter frågor som rör migration, integration och kulturmöten, samt fördjupning i de länder som många migranter kommer ifrån: Afghanistan, Syrien, Somalia och Eritrea. Klicka på broschyren för att läsa mer:

 

Utbildningar – Migration & Kulturmöten

 

 

 

 

Comments are closed.