Om oss

Religionsvetarna består av fem personer varav fyra föreläsare. Föreläsarna är utbildade vid Göteborgs universitet, har god ämneskunskap och många års erfarenhet av att föreläsa. Tillsammans har de erfarenheter från studier i länder som Syrien, Indien, Iran, Nordkorea och Kina. Religionsvetarna utgår alltid ifrån aktuell forskning, är religiöst och partipolitiskt obundna, och utbildningarna kräver inga särskilda förkunskaper. Syftet är att ge större kunskap i frågor som rör migration, integration och kulturmöten såväl som vägledning i hur denna kunskap kan tillämpas praktiskt.

Sommaren 2015 deltog några av Religionsvetarna vid den internationella religionskonferensen IAHR World Congress 2015 i Erfurt, Tyskland, där vi presenterade två studier. Föreläsarna utgår ifrån en rad samhällsvetenskapliga perspektiv, så som sociologi, psykologi, antropologi, statsvetenskap, och historia.

Som verksamhet har Religionsvetarna jobbat aktivt med utbildningar i 4 år, och bland våra kunder finns exempelvis kommuner, myndigheter, samordningsförbund, samt HVB-hem och asylboenden – se tidigare uppdrag.

 

 • David Westerberg
  Har studerat religionsbeteendevetenskap och sociologi vid Göteborgs universitet. Fokus inom religionsvetenskap var religionssociologi, religionshistoria, relationen/schismen mellan vetenskap och religion, men också framväxten sekulära ideologier och ateistiska rörelser.
  – Jag har ett brett och omättligt intresse för samhällsfrågor, främst utifrån sociologi och socialpsykologi. Sådana perspektiv kan (och bör) användas i arbetet med mänskliga relationer kopplat till integration, kulturmöten, värderingskrockar, livsåskådningar samt identiteter. Att förstå kulturella, sociala och psykologiska aspekter av människors beteenden är en förutsättning för att våga bemöta svåra frågor, speciellt i ett polariserat och känslovädjande samhällsklimat.

 

 • Robert Johansson
  Religionsvetare som främst studerat religionsbeteendevetenskap och religionshistoria vid Göteborgs Universitet. Har ett särskilt intresse för religionens sociologiska och psykologiska dimensioner, och har bedrivit fältstudier i Indien och Syrien.
  – Al-Qaidas attacker mot World Trade Center, kristna abortmotståndare som spränger abortkliniker i USA, hindunationalister i Indien som attackerar såväl kristna som muslimer och IS frammarsch i främst Syrien och Irak är några historiska och samtida exempel på händelser som gjort att jag under senare år intresserat mig för våldsbejakande religiös fundamentalism. Framförallt är jag intresserad av hur man kan förklara detta fenomen utifrån ett religionsbeteendevetenskapligt perspektiv.

 

 • Jimmy Emanuelsson
  Har studerat religionsbeteendevetenskap, men även filosofi och sociologi. Ett huvudsakligt intresse handlar om hur religiösa traditioner på olika sätt bidrar till att utmana och/eller legitimera makt, auktoritet och privilegier inom samhällen.
  – Inom ramen för detta intresse har jag bland annat fokuserat på islam och muslimers etablering i Sverige, samt vilka teologiska, ideologiska och etniska inriktningar som kan spåras i den svenska kontexten. Jag har också intresserat mig för hur Sveriges förändrade religiösa landskap rest frågor kring religiös- och kulturell mångfald, kulturmöten, tolerans och yttrandefrihet.

 

 • Jonatan Malm
  Religionsvetare med inriktning mot religionsbeteendevetenskap och religionshistoria. Huvudsakligt intresseområde är religion och kulturs konsekvenser för mellanmänsklig interaktion. Har även bakgrund som Asienvetare med erfarenhet som Kina-konsult hos Uvån Hagfors Teknologi. Där utbildade Jonatan personal i kultur- och samhällsfrågor som underlättade deras etablering på den kinesiska marknaden.
  – Att undersöka hur kulturella gap mellan människor kan överbryggas, är något jag brinner för. Jag har bedrivit fältforskning i Syrien, Indien och i Sverige. Min erfarenhet visar att problem som kan uppstå mellan kulturer, eller mellan människor som bekänner sig till olika religioner, oftast kan lösas med rätt förkunskap och dialog. Med rätt förkunskaper syftar jag främst till insyn i de kulturella och/eller religiösa mekanismer, och de strukturer som underbygger dem, som bidrar till att forma människors verklighetsuppfattning. Varje verklighetsuppfattning har sin rationalitet som bidrar till att styra människors handlingar. Det förklarar varför människor inom olika kulturer kan bete sig så radikalt olika åt. Sedvanor inom andra kulturer, som svenskar kan uppfatta som underliga (eller vise versa), blir begripliga genom ökad förkunskap. Utifrån den förförståelsen blir det enklare för människor med olika kulturella/religiösa tillhörigheter att samexistera.

 

 • Sara Romin
  Administrativ utbildningsplanerare med flerårig erfarenhet i reception, konferens och personaladministration i både privat och offentlig verksamhet. Mina ansvarsområden innefattar bland annat kundkontakt, utbildningsplanering, kontrakt och fakturahantering. I grunden är jag kulturvetare med inriktning på etnologi, men har även studerat konstvetenskap och personaladministration. Mitt intresse av folkliv och kulturmöten, är en stor anledning till varför jag har intresserat mig för religion, samt skälet till varför jag arbetar på Religionsvetarna.

Comments are closed.