Våldsbejakande Extremism

Religionsvetarna


Många av landets kommuner är dåligt förberedda på att förebygga radikalisering, något som regeringens projekt Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism vill uppmärksamma. Religionsvetarna erbjuder utbildning för att höja kompetensen i frågor som rör samtida våldsbejakande extremism och för att främja det preventiva arbetet. Vi erbjuder även fördjupningsutbildning om den våldsbejakande islamistiska miljön och religiös radikalisering (kontakta oss för utbildningsförslag). Grundutbildningen behandlar samtliga aktuella våldsbejakande miljöer, klicka på foldern för att läsa mer:

 

Grundutbildning – Våldsbejakande Extremism

 

 

 

 

Comments are closed.